Narciarstwo alpejskie ID i IMS

22 stycznia 2024

Termin i miejsce:
08.02.2024 r. – czwartek – Wyciąg narciarski – Stacja Narciarska Szklana Góra Ski w Harbutowicach
Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział reprezentacje z gmin powiatu krakowskiego
Igrzyska Dzieci – rocznik 2011 – 2016.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2009-2010
Uczniowie posiadają zgody rodziców oraz legitymacje szkolne i są ubezpieczeni NWN
Obowiązkowo każdy zawodnik musi posiadać kask.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów – System Rejestracji Szkół – do dnia 05.02 do godz. 14.00 2024r. Opiekun
zobowiązany jest do posiadania potwierdzonej przez dyrektora szkoły listy uczestników do danych zawodów zgodnych z SRS.
Kontakt – kierownik zawodów Marzena Styrylska – telefon 508158858
e – mail – stykor@gmail.com

Program zawodów:
9.00 – 9.30 – odbiór numerów startowych, oglądanie trasy
10.00 – rozpoczęcie zawodów. Start w kolejności.
Dziewczęta – rocznik 2014 – 2016
Chłopcy – rocznik 2014 – 2016
Dziewczęta – rocznik 2011- 2013
Chłopcy – rocznik 2011- 2013
Dziewczęta – rocznik 2009- 2010
Chłopcy – rocznik 2009- 2010

W zależności od liczby uczestników i warunków meteorologicznych odbędą się jeden lub dwa przejazdy
slalomu giganta.
Uroczyste zakończenie zawodów około 30 minut po starcie ostatniego zawodnika.
Biuro zawodów w restauracji na stoku.
Nagrody: Organizator zapewnia za zajęcie I – VI m w poszczególnych grupach dyplom, I – III m medal oraz za I m puchar.
Uwagi organizacyjne: Organizator pokrywa koszty organizacji zawodów, zaś szkoły lub inne jednostki we
własnym zakresie pokrywają dojazd na zawody i karnety.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem Powiatowego SZS.

Post navigation

Narzędzia dostępności