Powiatowe Wiosenne Biegi Drużynowe Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych Powiatu Krakowskiego

23 kwietnia 2023

Skawina 2023

Organizator : UKS „Jedynka” Skawina,

Termin i miejsce : 28 kwietnia 2023
„Starorzecze” Skawinki lub Błonia Skawińskie (obydwie lokalizacje są obok siebie, obowiązuje ten sam parking).

Uczestnictwo

w zawodach powiatowych biorą udział maksymalnie 6-cio osobowe reprezentacje z danej szkoły oddzielnie chłopców i oddzielnie dziewcząt, które zajęły pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Ponadto mogą startować zawodnicy którzy w zawodach gminnych zajęli 1 miejsca indywidualnie, o ile ich szkoła nie awansowała w punktacji drużynowej.

Szkoły Podstawowe

 • zespoły składają się z 6 uczniów/uczennic w grupach wiekowych:
  Igrzyska Dzieci
  a) grupa młodsza 2012 i młodsi – chłopcy
  b) grupa młodsza 2012 i młodsi – dziewczęta
  c) grupa starsza 2010 – 2011 – chłopcy
  d) grupa młodsza 2010 – 2011 – dziewczęta
  Igrzyska Młodzieży Szkolnej
  Dziewczęta 2008-2009
  Chłopcy 2008-2009
  Licealiada Młodzieży
  Dziewczęta 2003 i młodsi
  Chłopcy 2003 i młodsi
 • Program :
  1) Igrzyska Dzieci start dziewcząt
 • Godz. 10.30 Grupa młodsza (2012 i młodsi): ok. 800 m
 • Godz. 10.40 Grupa starsza (2010 – 2011): ok. 800 m
  2) Igrzyska Dzieci start chłopców
 • Godz. 11.00 Grupa młodsza (2012 i młodsi) ok. 800 m
 • Godz. 11.15 Grupa starsza (2010 – 2011) ok. 800 m
 • Dekoracja Igrzysk Dzieci
  3) Igrzyska Młodzieży Szkolnej (2008-2009)
 • Godz. 11.45 start dziewcząt: ok. 1200 m
 • Godz. 12.00 start chłopców : ok. 1200 m
 • Dekoracja Igrzysk Młodzieży Szkolnej

4) Licealiada Młodzieży (2003 i młodsi)

 • Godz. 12.30 start dziewcząt: ok. 1200 m
 • Godz. 12.40 start chłopców – ok. 1600 m
 • około Godz. 13.00 – Dekoracja Szkół Ponadpodstawowych i zakończenie zawodów.

Regulamin zawodów:
1) Wszystkie kategorie (IMS, GIM, LIC) biegają bez kolców !
2) Drużyny startują ze startu wspólnego, ustawiając się w rzędach w kolejności wskazanej przez nauczyciela.
3) Punktacja drużynowa za miejsca według liczby startujących według punktacji za kolejne miejsca. Zawodnik za miejsce I otrzymuje liczbę punktów równą liczbie startujących zawodników, II m-ce o jeden punkt mniej itd., ostatni otrzymuje 1 punkt. Wygrywa zespół z największą sumą punktów.
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje pozycja najlepszego zawodnika
z drużyny.
4) Do punktacji drużynowej liczy się suma punktów maksymalnie 6 zawodników.
5) Celem dopuszczenia do zawodów szkoły biorące udział w zawodach składają u organizatora w dniu zawodów listy uczestników zawierające: nazwę dyscypliny i kategorię, pełną nazwę szkoły, listę zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia), pieczęć szkoły, pieczęć i podpis dyrektora, imię i nazwisko opiekuna !)
6) W zawodach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w systemie SRS, nieprzekraczalny termin zgłoszeń 26.04.2023 godzina 12.00.
7) Prosimy o dopisanie w SRS-ie 1-2 zawodników rezerwowych, w dniu zawodów nie będzie możliwości zmiany nazwisk zawodników !
8) Do zawodów sportowych dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego i wymienieni na zgłoszeniach szkoły.
Uwaga!
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zawodów w przypadku zaistnienia warunków zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

Informacje ogólne:
1) Kierownikiem zawodów jest Adam Mrowiec

 • telefon kom. 502 073 699
  2) Uczestnictwo należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie:
 • System Rejestracji Szkół SZS do dnia 26.04.2023, godzina 12.00
  3) Parkingi ogólnodostępne przed wjazdem do Parku Miejskiego w Skawinie oraz pod basenem Camena w miarę wolnych miejsc

Projekt współfinansowany z budżetu Gminy Skawina i Powiatu Krakowskiego

Post navigation

Narzędzia dostępności