Projekt Gry i zabawy dla dzieci z dysfunkcjami zakończony.

17 grudnia 2023

Tuz przed światami zakończyliśmy również zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Projekt zakładał organizację cyklicznych zajęć ruchowych. Były to zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, oparte na zabawach ruchowych, na prostych grach sportowych, z elementami tańca, lekkoatletyki, z wykorzystaniem przyborów i przyrządów sportowych, pojawiały się elementy kształtowania koordynacji i zwinności ruchowej. Udało się stworzyć wszystkim dzieciom dogodne warunki rozwoju ruchowego- zwłaszcza dzieciom, które z powodu ograniczeń mają utrudniony dostęp do zajęć ruchowych. Zadanie miało charakter lokalny – było skierowane do dzieci z naszej gminy, głównie uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej nr 6, która jest szkołą integracyjną. Przez nasz projekt chcemy zachęciliśmy do systematycznego udziału w zajęciach ruchowych, grupowych, do aktywnego spędzania wolnego czasu, do nabywania nowych umiejętność i podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej. W 2023 roku w zajęciach brało udział łącznie 16 osób. 

zapraszamy do kolejne edycji naszych zajęć już od 22 stycznia 2024r. a projekt nasz jest…

Projekt współfinansowany ze środków budżetu gminy Skawina

Post navigation

Narzędzia dostępności